Västtrafik och de upprörda Helgeredsborna

När förra inlägget skrevs så hade de nya tidtabellerna inte införts. Efter en vecka med busslinjerna 22 och 36 så står det klart att vi inte bara fått sämre turtäthet på pappret. Det är än värre i verkligheten! Bussar uteblir mitt i högtrafik och vi riskerar att komma försent till jobb och skolor. Även på ledarsidan i Göteborgs-Posten har man reagerat på Västtrafiks attityd gentemot Helgered (se bild nedan).

Enligt var jag fått fram så är de linjer som vi skall förlita sig på nedprioriterade av underentreprenören Göteborgs Spårvägar. De har i sin tur en leverantör som kör linjen med bussar som lånas in från Göteborgs Spårvägar. Det är det sämsta som rullar för Västtrafik som skall upprätthålla kollektivtrafiken på linjer 22 och 36. Eftersom detta är de sista busslinjerna som GS kör, och det bara till i sommar, så är det helt uppenbart att de inte har några högre ambitioner med dem.

Vi har fått svaret att det blir bättre från juni 2013 då en ny entreprenör skall ta över linjerna. Det är ju bra, för vi har ju redan fått det mycket sämre än vi hade för ett par veckor sedan. Skulle det bli ännu sämre så kommer det behövas nya parkeringsplatser i Helgered. Frågan är hur Västtrafik har tänkt sig att de skall ha några kunder kvar i Helgered om ett halvår.

Jag har också hört att det i ett internt dokument på Västtrafik slås det i ett avsnitt fast att ”Helgered har haft det för bra”. Tyvärr har jag inte fått tag på dokumentet själv, men jag har pratat med en person som har läst det. Det vore mycket intressant att få ta del av det.

De avtal som upprättas med underleverantörerna gör heller inte saken bättre för oss kunder. Enligt uppgift så finns det avtal som gör det mer lönsamt för tjänsteleverantörena att helt ställa in en tur helt än att köra turen försenad.

Är det dessutom sant att det står mängder med bussar som medvetet får stå och förfalla ”för att det är billigare än att underhålla dem” så ökar ju inte förtroendet för Västtrafik och dess samarbetspartners.

Från GP's ledarsida 2012-12-07

Från GP’s ledarsida 2012-12-07

Västtrafik och de gnälliga Helgeredsborna

Var skall man börja?

Helgered ligger 6 kilometer från Gustav Adolfs Torg, där våra styrande huserar. Det är en bra utgångspunkt. Det finns drygt 230 hushåll i området, många med barn och ungdomar.  Man kan utgå från att många som väljer att bosätta sig i Helgered gör det med tanke på att det är centralt, även om det är lite lantligt på samma gång. Sedan vi flyttade in för femton år sedan så har en del blivit bättre. Vi har fått hastighetsbegränsning till 50 km/h istället för 70 km/h. Buss 25 har blivit bättre på att komma i tid (och komma över huvudet taget). När vår son gick på förskolan i området hände det titt som tätt att personalen var försenade på grund av utebliven buss, och möttes av föräldrar och barn som satt och väntade på dem när de lyckats att ta sig dit. Nu har vi äntligen fått en bra turtäthet. Det känns om fler och fler vågar ta bussen istället för bilen eftersom det faktiskt fungerar. Detta förhållande gäller i alla fall veckan ut…

Förvisade till landsbygden

I somras började nedmonteringen av Helgered som en del av storstaden. Vi fick en busshållplats istället för två. Förvisso behövdes det en ombyggnad av trafikmiljön av säkerhetsskäl (se nedan), men man kan ändå se det som en försämring. Många i området fick längre till sin hållplats. På det positiva kontot kan man ju sätta upp att vi fått en modern och fin hållplats, som till och med skulle passa ”i stan”. När det i maj började dyka upp nyheter trafikomläggningen 9 december så framgick det att vår busslinje 25 var föremål för förändringar. Svart Express skulle ”ersätta” linje 25. De visade sig att den inte ersätter 25an för oss i Helgered. Den kommer bara att åka förbi vårt område och belasta trafikmiljön utan att vi kan utnyttja den. Den kör för övrigt på 50 sträcka hela vägen från korsningen Hisingsleden/ Björlandavägen till Hjalmar Brantingsplatsen utan ett enda stopp, trots att det finns alternativa vägar som inte passerar genom bostadsområden. Vår hållplats Klare Mosse kommer nu att trafikeras av två ”landsortslinjer”, 22 och 36, och vi får avsevärda försämringar. Det blir mindre än hälften så många avgångar från Klare Mosse som i nuläget. För alla dem som åker in till stan så blir det dessutom ett byte extra. De sena turerna blir också sämre, och ungdomar på väg hem på sena kvällen tvingas dessutom att byta på Hjalmar Brantingsplatsen som inte känns speciellt trygg så dags på dygnet.

Allt detta sammanfaller ju dessutom med att priserna går upp. Det är väl bara i en monopolsituation som man måste acceptera att få högre pris för en försämrad tjänst?

En enkel lösning!

Ur Helgeredsbornas perspektiv så finns det en mycket enkel lösning: Låt Svart Express stanna på Klare Mosse!

Västtrafik påstår att det inte finns tillräckligt med underlag i området, samtidigt som deras trafikplanerare har meddelat flera av oss att det inte finns någon tillförlitlig statistik.

Helgered ger sig inte

För att visa allvaret i situationen så har det startats en namninsamling . Vi har varit med i reportage i Göteborgs-Posten, P4 Göteborg och Tidningen Hisingen. Åtskilliga mejl och telefonsamtal har riktats till både olika beslutsfattare på Västtrafik och inom politikersfären.

Miljöaspekten

Vår närmiljö kommer att belastas av en expressbuss som sannolikt inte kommer att hålla sig till hastighetsbegränsningen i området. Den bidrar dessutom till buller och utsläpp trots att den inte betjänar området den passerar (gäller en sträcka på ca 5,5 km). Många Helgeredsbor kommer att välja bilen igen, inte minst alla de föräldrar som har barn med aktiviteter som kommer att få det svårare med bussförbindelser.

Ironin

Vi har fått en ny fin hållplats som enligt uppgift har kostat sju miljoner kronor.

Vi får mer än en halvering av kollektivtrafiken i samma veva som priserna höjs.

Torslandaborna, som är de som skulle gynnas av våra försämringar, är också missnöjda!

torslanda1

 

Att få till ombyggnaden av vägen var en kamp i sig. Det krävdes en dödsolycka in den prioriterades:


Tillägg 2012-12-06

Från GP idag

försämringar